Khai mạc Giải bóng đá Thiếu niên truyền thống thị trấn Cành Nàng lần thứ 15 - năm 2023

Ngày 01/08/2023 00:00:00

Ngày 01 tháng 8 năm 2023, tại sân vận động khu phố 2. UBND thị trấn tổ chức khai mạc Giải bóng đá Thiếu niên truyền thống thị trấn Cành Nàng lần thứ 15, năm 2023.
Tham gia giải có 12 đội bóng của 12 khu phố gồm: Khu phố 1, 2, 3, 4, khu phố Đắm, khu phố Mốt, khu phố Vận Tải, khu phố Tráng, khu phố Chu, khu phố Mòn, khu phố 1 Lâm Xa, khu phố 2 Lâm Xa.

z4573598225592_7cf2c92756a769790b3a7649aed08f5e.jpgz4573598217550_ec1b9307e31d5e5eee4d66418f2038e5.jpg

Hình ảnh: Các đồng chí lãnh đạo thị trấn trao cờ lưu niệm cho các đội bóng tham dự giải

z4573598306742_16371f5cc33b23dfa462379f37fc7d2e (1).jpg

z4573598276051_afb54b8577ed0729074e32c055ce246e.jpg

z4573598277735_0216777e3424b55aa07b1836f11fa0b5.jpg

z4573598296579_24252c56be41abe79a650baecdf2b25a.jpg

Các hình ảnh tại buổi khai mạc giải bóng đá Thiếu niên truyền thống thị trấn Cành Nàng lần thứ 15, năm 2023.

Khai mạc Giải bóng đá Thiếu niên truyền thống thị trấn Cành Nàng lần thứ 15 - năm 2023

Đăng lúc: 01/08/2023 00:00:00 (GMT+7)

Ngày 01 tháng 8 năm 2023, tại sân vận động khu phố 2. UBND thị trấn tổ chức khai mạc Giải bóng đá Thiếu niên truyền thống thị trấn Cành Nàng lần thứ 15, năm 2023.
Tham gia giải có 12 đội bóng của 12 khu phố gồm: Khu phố 1, 2, 3, 4, khu phố Đắm, khu phố Mốt, khu phố Vận Tải, khu phố Tráng, khu phố Chu, khu phố Mòn, khu phố 1 Lâm Xa, khu phố 2 Lâm Xa.

z4573598225592_7cf2c92756a769790b3a7649aed08f5e.jpgz4573598217550_ec1b9307e31d5e5eee4d66418f2038e5.jpg

Hình ảnh: Các đồng chí lãnh đạo thị trấn trao cờ lưu niệm cho các đội bóng tham dự giải

z4573598306742_16371f5cc33b23dfa462379f37fc7d2e (1).jpg

z4573598276051_afb54b8577ed0729074e32c055ce246e.jpg

z4573598277735_0216777e3424b55aa07b1836f11fa0b5.jpg

z4573598296579_24252c56be41abe79a650baecdf2b25a.jpg

Các hình ảnh tại buổi khai mạc giải bóng đá Thiếu niên truyền thống thị trấn Cành Nàng lần thứ 15, năm 2023.
0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

Công khai tiến độ giải quyết TTHC